I'R BYD DYFODOL / TO THE FUTURE WORLD

Mae rhaglen newydd National Theatre Wales, Located Residencies, yn gyfleoedd unigryw i ddylunwyr ac artistiaid dreulio amser ymchwil a datblygu yn edrych ar syniadau newydd sydd wedi’u hymgorffori mewn lleoliad neu gymuned. I'R BYD DYFODOL yw prosiect gan Hefin Jones a gomisiynwyd ar gyfer datblygu fel rhan o Located Residency yn Aberteifi.

/

National Theatre Wales’ new programme Located Residencies, are unique opportunities for designers and artists to spend research and development time looking at new ideas that are embedded in a location or community. TO THE FUTURE WORLD is a project by Hefin Jones that has been commissioned for development as part of a Located Residency in Cardigan.

 

Work will be shared here on the 30th of September 2018.