cosmic_colliery.jpg

Glofa'r Gofod / Cosmic Colliery

Cosmic Colliery involved working with communities in the Rhymney Valley, South Wales, to speculate on the possibility of the local abandoned coal mine becoming an underwater astronaut training centre. Acknowledging that this may never happen, we collectively explored how close we could get to something like that.

This project took place as part of Design Museum’s Designers in Residence programme.

Roedd Glofa’r Gofod yn cynnwys gweithio gyda chymunedau yn Nyffryn Rhymni, De Cymru, i ddyfalu ar y posibilrwydd troi’r pwll glo lleol i mewn i ganolfan hyfforddi gofodwyr. Gan gydnabod na all hyn ddigwydd, fe wnaethom ni gyd-drafod sut mor agos y gallem fynd i rhywbeth tebyg.

Cynhaliwyd y prosiect hwn fel rhan o raglen Designers in Residence y Design Museum.

Extracts, Cosmic Colliery documentary film. 27 minutes, 55 seconds.

Film still, Cosmic Colliery documentary film.

Film still, Cosmic Colliery documentary film.

Film still, Cosmic Colliery documentary film.

Film still, Cosmic Colliery documentary film.

Film still, Cosmic Colliery documentary film.

Film still, Cosmic Colliery documentary film.

Penallta Colliery Acid House Festival poster.

Penallta Colliery Acid House Festival poster.

BBC Radio Documentary -  Wales in Space.
A year after this project had happened, a radio documentary was produced with Hannah Loy for BBC Wales which features interviews with the people that were part of the project.


Cydnabyddiaethau / Acknowledgments

Big Pit National Coal Museum
British Geological Survey
CISWO (Coal Industry Social Welfare Organisation)
Dragon Divers
Gorilla Audio
Goldsmiths, University of London
La Bamba Barbershop at the Beach
Sony UK Technology Centre
Ysgol Gymraeg Penalltau
Ystrad Mynach Male Voice Choir
Ystrad Mynach Boys & Girls Club

Diolch / Thanks

Alaa Alsaraji
Tuur Van Balen
Thomas Davies
Lisa Jones
Gary Morris
Sam Jones
Roma Levin
Tom Morgan
Liboni Munnings
Lara Garcia Reyne
Katinka Schaaf
Dion Thorpe

Credydau Ffilm / Film Credits

Director / Hefin Jones
Filmmaker / Liboni Munnings
Editor / Lara Garcia Reyne
Colourist / Ian Pinder
Sound Editor / Dion Thorpe
Location Sound / Sam Jones
Sound Composition / Tom Morgan
Second Camera /Thomas Davies
Supporting Camera / Alice Masters