Glofa'r Gofod / Cosmic Colliery

Cosmic Colliery involved working with communities in the Rhymney Valley in South Wales, to speculate on the possibility of their local abandoned Penallta Colliery becoming an underwater astronaut training centre. Through a series of performance-based activities, I worked with different people in the areas surrounding the colliery. Acknowledging as a community that this will never happen, we collectively explored how close we could get to something like that.

This project took place as part of Design Museum’s Designers in Residence programme.

Roedd Glofa’r Gofod yn cynnwys cydweithio gyda chymunedau yng Nghwm Rhymni i ddyfalu ar y posibilrwydd o troi Glofa Penallta i fewn i ganolfan hyfforddi gofodwyr. Trwy gyfres o weithgareddau berfformiad, gweithiais gyda gwahanol bobl o ardaloedd o gwmpas y pwll glo. Gan gydnabod fel cymuned na fydd hyn byth yn digwydd, fe wnaethom ni cyd archwilio pa mor agos y gallem gael i rywbeth tebyg.

Cynhaliwyd y prosiect hwn fel rhan o raglen Designers in Residence y Design Museum.


Cosmic Colliery documentary film. 27 minutes, 55 seconds.

 Film still, Cosmic Colliery documentary film.

Film still, Cosmic Colliery documentary film.

 Film still, Cosmic Colliery documentary film.

Film still, Cosmic Colliery documentary film.

 Film still, Cosmic Colliery documentary film.

Film still, Cosmic Colliery documentary film.

 Penallta Colliery Acid House Festival poster.

Penallta Colliery Acid House Festival poster.

A year after this project had happened, a radio documentary was produced with Hannah Loy for BBC Wales which features interviews with the people that were part of the project.

BBC Radio Documentary -  Wales in Space.


Cydnabyddiaethau / Acknowledgments

Big Pit National Coal Museum
British Geological Survey
CISWO (Coal Industry Social Welfare Organisation)
Dragon Divers
Gorilla Audio
Goldsmiths, University of London
La Bamba Barbershop at the Beach
Sony UK Technology Centre
Ysgol Gymraeg Penalltau
Ystrad Mynach Male Voice Choir
Ystrad Mynach Boys & Girls Club

Diolch / Thanks

Alaa Alsaraji
Tuur Van Balen
Thomas Davies
Lisa Jones
Gary Morris
Sam Jones
Roma Levin
Tom Morgan
Liboni Munnings
Lara Garcia Reyne
Katinka Schaaf
Dion Thorpe

Credydau Ffilm / Film Credits

Director / Hefin Jones
Filmmaker / Liboni Munnings
Editor / Lara Garcia Reyne
Colourist / Ian Pinder
Sound Editor / Dion Thorpe
Location Sound / Sam Jones
Sound Composition / Tom Morgan
Second Camera /Thomas Davies
Supporting Camera / Alice Masters